34°C
ANKARA HAVA DURUMU34°C Az Bulutlu
ART AKADEMİ İLETİŞİM 0555 207 7 478

Köşe Yazımız

GÖRSEL SANATLAR PLATFORMU

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

- +

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 43769797-10.07.01-E. 1136156 16/01/2019

Konu : 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi,

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.

Bilindiği üzere öğrencilerimizin kendi ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yürütülmektedir.

2019-2020 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, okullarımızda öğretmen norm kadrolarına yönelik soranlar yaşanmaması için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanmakta olan seçmeli derslerin seçimi ile ilgili il/ilçe/okul müdürlüklerimizce yapılacak iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlara hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Buna göre;

2019-2020 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz ilgi (a) Çizelge doğrultusunda haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise ilgi (b) Çizelge’de belirtildiği şekilde seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.

Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (a) ve (b) Çizelgelerde belirtilmiş olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda özellikle 4. sınıf öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimiz bilgilendirme yapacaklar ve sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edeceklerdir.

İlgi (a) Çizelge’nin “Açıklamalar” bölümünün 2 nci maddesine göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkanları doğrultusunda Çizelge’nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.

Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hallerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.

Ülkemizde var olan yaşayan diller ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarılabilmek ve bu alanda toplumun da ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli olarak uygulanmaya başlanan Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan;

– Adığece (Kiril Alfabesine göre),

– Adığece (Latin Alfabesine göre),

– Abazaca,

– Kunııancca,

– Zazaca,

– Lazca,

– Gürcüce,

– Boşnakça ,

– Arnavutça

dersleri ilgi (a) ve (b) Çizelgelerde açık bir şekilde belirtilmediğinden öğrencilerimiz ve velilerimiz bilgilendirilecektir.

İlgi (a) ve (b) Çizelge’de yer alan “Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul edilen Diller)” kapsamında örgün eğitim kuramlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkan ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir.

İlgi (a) ve (b) Çizelgelerin seçmeli dersler bölümünde yer alan;

“SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER” DERSİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMI

-Basketbol,

-Atletizm,

-Okçuluk,

-Yüzme,

-Bisiklet,

-Tenis

“GÖRSEL SANATLAR” DERSİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMI -RESİM,

-Grafik Tasarım,

-Seramik,

-Ebru,

-Tezhip,

-Minyatür

“MÜZİK” DERSİNE AİT ÖĞRETİM PROGRAMI -GENEL MÜZİK EĞİTİMİ,

– Bağlama (Saz),

– Gitar,

– Keman,

– Piyano,

– Ut,

– Türk Halk Müziği Koro

şeklinde modül olarak hazırlanmış olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuştur. Bununla birlikte öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki dununu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak okul müdürlüklerince belirlenen farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalışmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan “DİĞER” seçeneğiyle belirtilecektir.

2019-2020 eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda ilgi (a) Çizelge’nin 7 nci maddesi gereğince uygulama yapmak isteyen okullarda ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir.

Bu bağlamda, öncelikle öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda okul müdürlüğünün de imkanları gözetilerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı için seçmeli ders seçiminin sağlanması ve herhangi bir soran yaşanmayacak şekilde okul müdürlüklerimizde iş ve işlemlerin tamamlanması ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kitap ihtiyacı modülünün açılmasıyla birlikte de veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

Mustafa SAFRAN

Bakan a. Bakan Yardımcısı

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.